Adam Koch - Radca prawny

Koszty usług

Obsługa prawna

Koszty stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy uzależnione są od wielkości i rodzaju przedsiębiorstwa jego złożoności oraz czasu przeznaczonego na obsługę prawną. Wieloletnia praktyka w zakresie stałej i kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorcy pokazuje, że forma wynagrodzenia zryczałtowanego jest najczęściej stosowaną formą wynagrodzenia.
Wysokość wynagrodzenia zryczałtowanego w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorcy, ustalana jest indywidualnie w zależności od jego od potrzeb. Koszty stałej obsługi prawnej dokumentowane są fakturą VAT przy jednoczesnym powiększeniu o należny 23% podatek VAT. Zryczałtowana forma wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki Kancelarii związane z obsługą prawną (w tym koszty dojazdów do przedsiębiorcy oraz koszty dojazdów do Sądów, w tym także do Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach.

Poza formą wynagrodzenia zryczałtowanego, możliwe jest również przyjęcie formy wynagrodzenia godzinowego. Forma ta obejmuje również wszystkie wydatki Kancelarii związane z obsługą prawną (w tym koszty dojazdów do przedsiębiorcy oraz koszty dojazdów do Sądów, w tym także do Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Katowicach.

Doradztwo prawne

  • Porada prawna w Kancelarii – w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia i czasu trwania - od 100 zł.
  • Sporządzenie projektu umowy cywilnoprawnej (np.: sprzedaży, zamiany, pożyczki, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenia) – w zależności od zastosowanych dodatkowych postanowień umownych dopasowanych do potrzeb klienta (np. zabezpieczenia, prawo odstąpienia, kara umowna, zadatek, klauzula poufności) od 250 zł.
  • Weryfikacja umowy, opiniowanie umowy od 250 zł.
  • Sporządzenie pism, oświadczeń woli, wezwań na etapie przedsądowym od 100 zł.
  • Reprezentacja klienta przed Sądem – uzależniona od wartości przedmiotu sprawy i określana jest indywidualnie z Klientem.
„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -