Adam Koch - Radca prawny

O kancelarii

Dane kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego
Adam Koch Radca Prawny

ul. Warszawska 12
41-200 Sosnowiec

tel. kom. 605 431 588
tel. kom. 606 126 313
e-mail: kancelaria@radcakoch.pl

NIP 654-000-74-11
REGON 270233628
Nr rachunku bankowego 51 1050 1269 1000 0008 0215 9202

O kancelarii zobacz więcej →

Założycielem Kancelarii jest radca prawny Adam Koch. Ukończył on Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską zatytułowaną: „Przyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym”, pisaną pod kierunkiem ówczesnego Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Prof. dr hab. Maksymiliana Pazdana, obronił z wynikiem bardzo dobrym.

Po ukończeniu aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego, przystąpił do egzaminu radcowskiego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, który zdał z wyróżnieniem. Wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, pod nr Kt-1859, uzyskał w dniu 15 grudnia 1994r.
Od stycznia 1995r. wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego.

Kancelaria od stycznia 1995r., świadczyła lub świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorców, w tym przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jednoosobowych spółek Gminy, spółek osobowych i kapitałowych, spółek cywilnych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Od 2001 roku do nadal wykonuje również stałą obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Klientami Kancelarii są także stowarzyszenia oraz osoby fizyczne.

„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -