książki i młotek

Doświadczenie

  • Budownictwo, Produkcja i Handel

Kancelaria od 1996r. świadczy stałą obsługą prawną przedsiębiorstw branży budowlanej, działających w formie spółek kapitałowych i osobowych, w tym także przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych wytwarzających materiały dla budownictwa. Długoletnia praktyka oraz znajomość problematyki branży budowlanej pozwala zoptymalizować zarówno treść, jak i warunki kontraktów pod kątem danego klienta z uwzględnieniem szczególnych form zabezpieczeń. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i rokowań, a także w zakresie windykacji wierzytelności.

Od 2007r. Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną przedsiębiorstwa zajmującego się budową i aranżacją wnętrz w formie kryształowych komnat solnych, grot solnych oraz jaskiń solnych. Kancelaria uczestniczyła w przygotowaniu i weryfikacji kontraktów z klientami pochodzącymi z Europy, Azji, Rosji, Ameryki Północnej, Japonii i Australii.

  • Górnictwo

W okresie ostatnich kilkunastu lat Kancelaria wykonywała stałą obsługę prawną jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa z branży górnictwa węgla kamiennego oraz rud ołowiu i cynku. Kancelaria uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych tych przedsiębiorstw, polegających głównie na wydzielaniu zorganizowanych części tych przedsiębiorstw i ich sprzedaży oraz wdrażaniu pakietów osłonowych dla zatrudnionych w nich pracowników.

  • Spółdzielczość Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe

Od 2001r. Kancelaria zajmuje się świadczeniem stałej pomocy prawnej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych, w tym również Spółdzielni Mieszkaniowych, które przejęły zasoby mieszkaniowe od przedsiębiorstw państwowych na warunkach ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, ich tworzenia w trybie art.241 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz funkcjonowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz.903 z późn.zm./.

  • Elektroenergetyka

Kancelaria posiada 12 letnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej, działających w formie spółek kapitałowych i osobowych, wykonujących usługi na rzecz czołowych dostawców energii elektrycznej oraz innych podmiotów objętych procedurą zamówień publicznych.

  • Ochrona Zdrowia

Od 2000r. Kancelaria świadczy również obsługę prawną na rzecz podmiotów leczniczych (dawniej Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) działających w formie spółek kapitałowych i osobowych.

  • Transport, Maszyny Budowlane

Od 2006r. Kancelaria wykonuje obsługę prawną przedsiębiorstwa zajmującego się transportem, remontami maszyn budowlanych oraz sprzedażą kruszyw, przeznaczonych do budowy dróg. Głównym zadaniem Kancelarii jest sporządzanie projektów umów oraz ich weryfikacja, a także opiniowanie dokumentacji przetargowej pod kątem realizacji zamówień publicznych.

  • Ubezpieczenia majątkowe

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczycieli za szkody spowodowane kolizją lub wypadkiem drogowym bądź innym zdarzeniem losowym.

  • Renty wyrównawcze (uzupełniające)

Kancelaria posiada długoletnią praktykę w zakresie prowadzenia sporów sądowych o renty wyrównawcze (uzupełniające) spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.