Adam Koch - Radca prawny

Zakres usług

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe realizowane jest w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe. Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do reprezentowania klienta na każdym etapie postępowania zarówno przed Sądem, jak i poza Sądem.

Radca prawny Adam Koch, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, uprawniony jest do reprezentowania klienta przed:

  1. wszystkimi Sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Sądy Okręgowe, Sądy Apelacyjne),
  2. Sądami administracyjnymi (wojewódzkie Sądy administracyjne),
  3. Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  4. Sądem Najwyższym,
  5. Trybunałem Konstytucyjnym,
  6. organami administracji publicznej.
„Lex non debet deficere conquerentibus in iustitia exhibenda” - Prawo nie powinno opuszczać tych, którzy szukają sprawiedliwości -